Dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 

Dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
 

Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)

 

Projekt pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działania nr 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. Instytucja udzielającą dotacji jest Ministerstwo Gospodarki.

 

Spółka PCC P4 zawarła umowę dotacji z Ministerstwem Gospodarki w dniu 04.04.2012 roku. Jest to projekt, którego wartość całkowita została oszacowana na wartość ponad 272 mln zł. Dotacja stanowi 30% źródło finansowania w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (regionalną), co stanowi kwotę 66,9 mln zł. Znaczącą część dotacji stanowić będzie wkłąd z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (56,9 mln zł).

 

 


 
PCC. synergies at work