Projekt CITREX otrzymał dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM
 

Projekt CITREX otrzymał dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM

 
 
 
PCC EXOL SA oraz PCC MCAA Sp. z o. o. realizują projekt pn.:

 Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych

 
Umowa nr:                                                       POIR.01.02.00-00-0036/17-00
w ramach POIR, poddziałania                            1.2. Sektorowe programy B+R „INNOCHEM”
Całkowita wartość projektu:                              10 730 015,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)              5 134 324,35 PLN
               
 
 
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji gamy nowych polimerycznych surfaktantów, posiadających właściwości plastyfikujące, a także nabycie wiedzy i doświadczenia o aplikacji tych produktów.
Planowane efekty projektu to:
• Walidacja i optymalizacja opracowanej metody syntezy grupy nowych surfaktantów polimerycznych,
• Ocena parametrów aplikacyjnych otrzymanych produktów jako surfaktantów i plastyfikatorów do zastosowań w branży kosmetyków estetycznych i do produkcji opakowań dla branży spożywczej i medycznej;
• Powiększenie skali produkcji do instalacji pilotażowej półtechnicznej a następnie wyprodukowanie testowych partii produktów i dystrybucję próbek wśród klientów;
• Przygotowanie założeń projektowych do projektu procesowego dla instalacji w skali przemysłowej;

 

Projekt realizowany będzie w terminie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r.

 


Zamówienia w ramach projektu


Brzeg Dolny, marzec 2018

Zakup i dostawa szkła oraz drobnych materiałów laboratoryjnych


...więcej


 
PCC. synergies at work