Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)
 

Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)

 
 

Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)

Projekt pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” uzyskał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działania nr 4.5
„Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. Instytucja udzielającą dotacji jest Ministerstwo Gospodarki.
 
Umowa numer:
Całkowita wartość projektu
Dotacja (30 % wydatków kwalifikowanych)
Wkład Unii Europejskiej (dotacja)
Termin realizacji
 
UDA-POIG.04.05.01-00-028/10-12
258 065 233,60 PLN
63 458 664,00 PLN
53 939 864,40 PLN
07.2011 r. – 06.2016 r.
 

 


 
PCC. synergies at work