Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

 

 

 
 
Brzeg Dolny, dnia 16 listopad 2015 roku
 
 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
 
MCAA/MCAA/0083/15 - Wykonanie systemu sterowania oświetleniem z poziomu sterowni Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA
 
Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0083/15. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie i oceniono pod kątem kryterium cena: 100 %
 
W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice. Ocena oferty: 100 punktów.
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work