Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 


Brzeg Dolny, dnia 25 listopad 2015 roku


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


MCAA/MCAA/0086/15 - Wykonanie elementów branży elektrycznej i AKPiA dla potrzeb budowy Instalacji do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0086/15. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie i oceniono pod kątem kryterium cena: 100 %

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice. Ocena oferty: 100 punktów.

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work