Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

 

 

 


Brzeg Dolny, dnia 25 listopad 2015 roku


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


MCAA/MCAA/0088/15 - Wykonanie systemu rozgłaszania dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0088/15. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie i oceniono pod kątem kryterium cena: 100 %

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy AB Industry S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Ocena oferty: 100 punktów.

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work