Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

 

 
 
Brzeg Dolny, dnia 26 listopad 2015 roku
 
 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  
MCAA/MCAA/0085/15 - Wykonanie elementów branży mechanicznej dla potrzeb budowy Instalacji do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA
 
Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0085/15. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie i oceniono pod kątem kryterium cena: 100 %
 
W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Płaskiej 4-10, 87-100 Toruń,
 
Ocena oferty: 100 punktów.
 
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work