Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
1 lipca 2015

Dostawa i montaż szaf uzupełniających BHP do szatni


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie westycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa i montaż szaf uzupełniających BHP do szatni dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0045/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


1 lipca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0027/15 - ” Purchase of packaged jet scrubber unit for purposes of construction of Innovative Ultra-Pure Monochloroacetic Acid Production Plant” ...więcej


29 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0035/15 - ” Dostawa szkła laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium badań i rozwoju PCC MCAA Sp. z o.o.” ...więcej


25 czerwca 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0040/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


25 czerwca 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0040/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work