Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
24 czerwca 2015

Dostawa, montaż wraz uruchomieniem oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego nowego generatora do produkcji azotu gazowego


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: MCAA/MCAA/0041/15 - ”Dostawa, montaż wraz uruchomieniem oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego nowego generatora do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


24 czerwca 2015

Wykonanie i montaż oznakowania rurociągów, zbiorników, aparatów instalacji technologicznej, przesyłowej i magazynowej


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie i montaż oznakowania rurociągów, zbiorników, aparatów instalacji technologicznej, przesyłowej i magazynowej dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Dokumenty do postępowania nr MCAA/MCAA/0043/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


23 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0015/15 - ” Dostawa tworzywowych pomp membranowych z PTFE zasilanych sprężonym powietrzem dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


19 czerwca 2015

Wykonanie stalowej konstrukcji uzupełniającej


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie stalowej konstrukcji uzupełniającej dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA”Dokumenty do postępowania nr MCAA/MCAA/0042/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


18 czerwca 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0040/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work