Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
18 czerwca 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE” ...więcej


12 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0021/15- „Załadunek katalizatora heterogenicznego do reaktorów kolumnowych” ...więcej


11 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


MCAA/MCAA/0023/15 - Dostawa i montaż szaf aktowych na dokumentację dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


11 czerwca 2015

Dostawa, montaż wraz uruchomieniem oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego nowego generatora do produkcji azotu gazowego


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: MCAA/MCAA/0041/15 - ”Dostawa, montaż wraz uruchomieniem oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego nowego generatora do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


11 czerwca 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i kładanego PTFE” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work