Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
28 maja 2015

Załadunek katalizatora heterogenicznego do reaktorów kolumnowych


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:” Załadunek katalizatora heterogenicznego do reaktorów kolumnowych”Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0034/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


28 maja 2015

Purchase of packaged jet scrubber unit


PCC MCAA Sp. z o.o. in connection with the implementation of the project “Innovative Ultra-pure Monochloroacetic Acid Production Plant (U-P MCAA)” funded under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Priority 4 „Investments in innovative undertakings”, Action 4.5 “Support of investments of significant importance for the economy”, Sub-Action 4.5.1 “Support of investments in the production sector” announces invitation to tender for the following task: “Purchase of packaged jet scrubber unit for purposes of construction of Innovative Ultra-Pure Monochloroacetic Acid Production Plant " ...więcej


27 maja 2015

Purchase of the packaged solidification and packing unit


PCC MCAA Sp. z o.o. in connection with the implementation of the project “Innovative Ultra-pure Monochloroacetic Acid Production Plant (U-P MCAA)” funded under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Priority 4 „Investments in innovative undertakings”, Action 4.5 “Support of investments of significant importance for the economy”, Sub-Action 4.5.1 “Support of investments in the production sector” announces invitation to tender for the following task: “Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction of the innovative ultra-pure monochloroacetic acid production plant " Invitation to submit a bid No MCAA/MCAA/0024/15 download after registration at Purchasing Platform www.zakupy.pcc.pl ...więcej


26 maja 2015

Załadunek katalizatora heterogenicznego do reaktorów kolumnowych


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Załadunek katalizatora heterogenicznego do reaktorów kolumnowych” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0034/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


26 maja 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0004/15 - ” Dostawa, montaż i kalibracja specjalistycznej aparatury laboratoryjnej dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work