Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
22 maja 2015

Purchase of packaged jet scrubber unit


PCC MCAA Sp. z o.o. in connection with the implementation of the project “Innovative Ultra-pure Monochloroacetic Acid Production Plant (U-P MCAA)” funded under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Priority 4 „Investments in innovative undertakings”, Action 4.5 “Support of investments of significant importance for the economy”, Sub-Action 4.5.1 “Support of investments in the production sector” announces invitation to tender for the following task: “Purchase of packaged jet scrubber unit for purposes of construction of Innovative Ultra-Pure Monochloroacetic Acid Production Plant " ...więcej


18 maja 2015

Dostawa i montaż szaf aktowych na dokumentację


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:”Dostawa i montaż szaf aktowych na dokumentację dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA”Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0023/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


18 maja 2015

Dostawa złączek AKPiA dla potrzeb budowy


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:"Dostawa złączek AKPiA dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


15 maja 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0004/15 - ” Dostawa, montaż i kalibracja specjalistycznej aparatury laboratoryjnej dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


14 maja 2015

Powiadomienie o wyborze najgorzystniejszej oferty


Montaż rurociągów stalowych wykładanych szkłem (emaliowanych) oraz PTFE i armatury dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work