Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
27 kwietnia 2015

Dostawa i montaż mebli


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0016/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


24 kwietnia 2015

Montaż rurociągów stalowych wykładanych szkłem (emaliowanych) oraz PTFE i armatury


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Montaż rurociągów stalowych wykładanych szkłem (emaliowanych) oraz PTFE i armatury dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


22 kwietnia 2015

Dostawa i montaż kabli grzewczych wraz z osprzętem


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa i montaż kabli grzewczych wraz z osprzętem dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


22 kwietnia 2015

Montaż rurociągów stalowych wykładanych szkłem (emaliowanych) oraz PTFE i armatury


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Montaż rurociągów stalowych wykładanych szkłem (emaliowanych) oraz PTFE i armatury dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


21 kwietnia 2015

Dostawa tworzywowych pomp membranowych z PTFE zasilanych sprężonym powietrzem


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Dostawa tworzywowych pomp membranowych z PTFE zasilanych sprężonym powietrzem dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0015/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work