Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
20 kwietnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego - MCAA/MCAA/0017/15 - III etap wykonania uzupełniających cokołów fundamentowych oraz podlewek pod urządzenia i podparcia rurociągów wraz z robotami uzupełniającymi ...więcej


20 kwietnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego MCAA/MCAA/0011/15 - Dostawa i montaż szaf BHP do szatni ...więcej


20 kwietnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0013/15- „Zakup cieczy do układu głębokiego chłodzenia" ...więcej


20 kwietnia 2015

Dostawa uzupełniających urządzeń AKPiA


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa uzupełniających urządzeń AKPiA dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0020/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


17 kwietnia 2015

Dostawa gazów


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa gazów dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work