Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
18 lutego 2015

Dostawa kompletu śrub i nakrętek


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa kompletu śrub i nakrętek dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


17 lutego 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego nr MCAA/MCAA/0003/15 - Dostawa zaworów bezpieczeństwa ...więcej


17 lutego 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0059/14- ” Wykonanie projektu wraz z wykonawstwem uziemień rurociągów OSBL oraz systemu odgromowego rury wodoru OSBL ...więcej


17 lutego 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy - Dostawa części do zaworów bezpieczeństwa ...więcej


17 lutego 2015

Dostawa klap bezpieczeństwa


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa klap bezpieczeństwa dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work