Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
15 stycznia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0065/14 - II etap wykonania uzupełniających cokołów fundamentowych oraz podlewek pod urządzenia i podparcia rurociągów ...więcej


12 stycznia 2015

Montaż rurociągów na instalacji przetwarzania strumienia gazów procesowych


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Montaż rurociągów na instalacji przetwarzania strumienia gazów procesowych” dla projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” realizowanego przez PCC MCAA Sp. z o. o. w Brzegu Dolnym ...więcej


12 stycznia 2015

Wykonanie segmentu głębokiego chłodzenia (deep cooling) zlokalizowanego w obiekcie B3a oraz konstrukcji stalowej wsporczej w obiekcie B3


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie segmentu głębokiego chłodzenia (deep cooling) zlokalizowanego w obiekcie B3a oraz konstrukcji stalowej wsporczej w obiekcie B3 Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


9 stycznia 2015

Zakup układu do suszenia katalizatora heterogenicznego


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup układu do suszenia katalizatora heterogenicznego dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


8 stycznia 2015

II etap wykonania uzupełniających cokołów fundamentowych oraz podlewek pod urządzenia i podparcia rurociągów


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”II etap wykonania uzupełniających cokołów fundamentowych oraz podlewek pod urządzenia i podparcia rurociągów dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work