Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
23 grudnia 2014

Wykonanie segmentu głębokiego chłodzenia (deep cooling) zlokalizowanego w obiekcie B3a oraz konstrukcji stalowej wsporczej w obiekcie B3


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie segmentu głębokiego chłodzenia (deep cooling) zlokalizowanego w obiekcie B3a oraz konstrukcji stalowej wsporczej w obiekcie B3 Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


22 grudnia 2014

Zakup kontenera biurowego wraz z dostawą i posadowieniem


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Zakup kontenera biurowego wraz z dostawą i posadowieniem dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0064/14 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


19 grudnia 2014

Montaż rurociągów na instalacji przetwarzania strumienia gazów procesowych


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Montaż rurociągów na instalacji przetwarzania strumienia gazów procesowych” dla projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” realizowanego przez PCC MCAA Sp. z o. o. w Brzegu Dolnym ...więcej


19 grudnia 2014

Zakup układu do suszenia katalizatora heterogenicznego


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup układu do suszenia katalizatora heterogenicznego dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


17 grudnia 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0060/14 - Wykonanie robót adaptacyjnych dla segmentu głębokiego chłodzenia B3a oraz pozostałych robót ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work