Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
15 października 2015

Wykonanie elementów branży budowalnej w tym między innymi fundamentu, elementów konstrukcji stalowej, budowy wiaty, odprowadzenia kondensatu oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie elementów branży budowalnej w tym między innymi fundamentu, elementów konstrukcji stalowej, budowy wiaty, odprowadzenia kondensatu oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb budowy Instalacji do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0081/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


15 października 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0074/15 - Wykonanie segmentu Węzła Solidyfikacji zlokalizowanego w obiekcie B3 Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA w zakresie branży elektrycznej i AKPiA ...więcej


13 października 2015

Dostawa materiałów związanych z ogrzewaniem elektrycznym


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa materiałów związanych z ogrzewaniem elektrycznym dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0078/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


13 października 2015

Dostawa, montaż i kalibracja autosamplera oraz systemu HPLC


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Dostawa, montaż i kalibracja autosamplera oraz systemu HPLC dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert Nr MCAA/MCAA/0079/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


12 października 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0073/15 - Wykonanie i dostawa zbiorników sprężonego powietrza i azotu dla potrzeb budowy Węzła Solidyfikacji Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work