Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
29 sierpnia 2014

Zakup dmuchawy odgazów z basenu ścieków


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Zakup dmuchawy odgazów z basenu ścieków dla projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


29 sierpnia 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0047/14 - „Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej wraz z przyłączami ...więcej


26 sierpnia 2014

Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej wraz z przyłączami


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej wraz z przyłączami dla Innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (UP-MCAA)" ...więcej


26 sierpnia 2014

Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej wraz z przyłączami


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej wraz z przyłączami dla Innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (UP-MCAA)" ...więcej


20 sierpnia 2014

Dostawa stacji redukcyjnych pary


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa stacji redukcyjnych pary dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work