Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
7 sierpnia 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego PCC P4/PCC P4/0023/14 - Wykonanie systemu sterowania wentylacji budynku socjalno-technicznego ...więcej


4 sierpnia 2014

Zakup dmuchawy odgazów z basenu ścieków


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Zakup dmuchawy odgazów z basenu ścieków dla projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


31 lipca 2014

Wykonanie rurociągów podłączeniowych do infrastruktury PCC Rokita


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wykonanie rurociągów podłączeniowych do infrastruktury PCC Rokita dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


30 lipca 2014

Budowa bocznicy kolejowej


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Budowa bocznicy kolejowej dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


30 lipca 2014

Informacja o anulowaniu postępowania


Dotyczy postępowania na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: Generalne Wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work