Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
8 października 2015

Dostawa materiałów związanych z ogrzewaniem elektrycznym


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa materiałów związanych z ogrzewaniem elektrycznym dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


2 października 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0075/15 - Wykonanie segmentu Węzła Solidyfikacji zlokalizowanego w obiekcie B3 Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA w zakresie branży mechanicznej ...więcej


2 października 2015

Dostawa i montaż obwodów grzewczych


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa i montaż obwodów grzewczych dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0077/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


30 września 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0070/15 - Dostawa, montaż i uruchomieni łaźni wodnej i ultradźwiękowej, suszarki próżniowej, komory dźwiękoszczelnej, kabla łączącego pompę i suszarkę, podstawy pod komorę dźwiękoszczelną, pH-metru oraz termometrów elektronicznych dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


30 września 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0072/15 - Dostawa zaworów regulacyjnych, odcinających oraz przetworników ciśnienia dla potrzeb budowy Węzła Solidyfikacji Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work