Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
17 czerwca 2014

Zakup ramion oraz/lub węży przeładunkowych


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “ Zakup ramion i węży przeładunkowych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


13 czerwca 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego PCC P4/PCC P4/0030/14 - Generalne Wykonawstwo branży mechanicznej ...więcej


9 czerwca 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy procedury zakupowej PCC P4/PCC P4/0028/14 - Dostawa zaworów bezpieczeństwa i oddechowych ...więcej


4 czerwca 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0031/14 - Wykonanie fundamentów obiektów uzupełniających ...więcej


2 czerwca 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0019/14 - ” Zakup kontenerowej stacji pomp wody przeciwpożarowej ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work