Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
19 maja 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0005/14 - Zakup mieszaczy statycznych i eżektorów ...więcej


19 maja 2014

Zakup układów cieczy zaporowej dla uszczelnień mechanicznych dla urządzeń węzła krystalizacji


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup układów cieczy zaporowej dla uszczelnień mechanicznych dla urządzeń węzła krystalizacji” ...więcej


14 maja 2014

Zakup eżektorów


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup eżektorów dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


14 maja 2014

Generalne Wykonawstwo branży mechanicznej


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Generalne Wykonawstwo branży mechanicznej dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


13 maja 2014

Zakup ramion oraz/lub węży przeładunkowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “ Zakup ramion i węży przeładunkowych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work