Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
30 września 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0072/15 - Dostawa zaworów regulacyjnych, odcinających oraz przetworników ciśnienia dla potrzeb budowy Węzła Solidyfikacji Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego ...więcej


30 września 2015

Dostawa i montaż linii kanalizacji przemysłowej, dekontaminacyjnych


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa i montaż linii kanalizacji przemysłowej, dekontaminacyjnych dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (UP-MCAA)" Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0076/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


28 września 2015

Wykonanie segmentu Węzła Solidyfikacji zlokalizowanego w obiekcie B3


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie segmentu Węzła Solidyfikacji zlokalizowanego w obiekcie B3 Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA w zakresie branży mechanicznej” ...więcej


25 września 2015

Wykonanie i dostawa zbiorników sprężonego powietrza i azotu dla potrzeb budowy Węzła Solidyfikacji


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie i dostawa zbiorników sprężonego powietrza i azotu dla potrzeb budowy Węzła Solidyfikacji Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


23 września 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego „Dostawa biuret cyfrowych oraz płaszczy grzejnych dla potrzeb laboratorium badań i rozwoju PCC MCAA Sp. z o.o.” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work