Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
14 kwietnia 2014

Wstępna chłodnica przed kompresor wodoru


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Wstępna chłodnica przed kompresor wodoru” ...więcej


11 kwietnia 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0048/13 - ” Zakup wewnętrznego wyposażenia aparatów kolumnowych” ...więcej


11 kwietnia 2014

Zakup przerywaczy płomienia


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Zakup przerywaczy płomienia dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


9 kwietnia 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer: PCC P4/PCC P4/0006/14 - „Zakup pomp wyporowych oraz pomp pionowych PVDF" ...więcej


9 kwietnia 2014

Zakup pomp wyporowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup pomp wyporowych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work