Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
14 marca 2014

Zakup dmuchaw odgazów procesowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Zakup dmuchaw odgazów procesowych dla projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


6 marca 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego Nr PCC P4/PCC P4/0053/13 - Budowa budynku socjalno-technicznego ...więcej


4 marca 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego Nr PCC P4/PCC P4/0033/13 - Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemów sterowania DCS i SIS ...więcej


3 marca 2014

Zakup układów cieczy zaporowej dla uszczelnień mechanicznych dla urządzeń węzła krystalizacji


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup układów cieczy zaporowej dla uszczelnień mechanicznych dla urządzeń węzła krystalizacji” ...więcej


27 lutego 2014

Zakup pompy próżniowej


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Zakup pompy próżniowej dla projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work