Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
7 lutego 2014

Dostawa zaworów bezpieczeństwa i płytek


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


7 lutego 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0031/13 „Zakup płytowych wymienników ciepła" ...więcej


6 lutego 2014

Zakup filtrów i separatorów


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup filtrów i separatorów dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


4 lutego 2014

Wykonanie fundamentów obiektów uzupełniających


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie fundamentów obiektów uzupełniających dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA" ...więcej


4 lutego 2014

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego Nr PCC P4/PCC P4/0041/13 - Zakup pomp metalowych z uszczelnieniem magnetycznym ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work