Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
4 listopada 2013

Zakup wież chłodniczych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup wież chłodniczych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


31 października 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0026/13 - ”Zakup zbiorników szkliwionych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego UP-MCAA” ...więcej


31 października 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0018/13 - ”Zakup zbiorników magazynowych z płaskim dnem" ...więcej


30 października 2013

Zakup układów chłodzących X-3510 i X-3520


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup układów chłodzących X-3510 i X-3520 dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


25 października 2013

Zakup wewnętrznego wyposażenia aparatów kolumnowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup wewnętrznego wyposażenia aparatów kolumnowych” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work