Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
25 października 2013

Zakup pomp metalowych z uszczelnieniem mechanicznym


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Zakup pomp metalowych z uszczelnieniem mechanicznym w celu budowy Innowacyjnej instlacji produkcyjnej kwasu monochlorooctowego” ...więcej


24 października 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0021/13- ” Purchase of the unit of process vent gas treatment, with an absorption of hydrochloride to hydrochloric acid” ...więcej


24 października 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0023/13 - ”Zakup kolumny i zbiorników GRP” ...więcej


24 października 2013

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego UP-MCAA” ...więcej


16 października 2013

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemów sterowania DCS i SIS


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemów sterowania DCS i SIS dla Innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work