Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
24 września 2013

Zakup ramion przeładunkowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup ramion przeładunkowych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


12 września 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0014/13 - ”Zakup reaktorów i mieszalników szkliwionych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (UP-MCAA)”. Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer PCC P4/PCC P4/0014/13. ...więcej


12 września 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0012/13 - ”Zakup kolumn i reaktorów szkliwionych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (UP-MCAA)”. Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer PCC P4/PCC P4/0012/13. ...więcej


6 września 2013

Zakup zbiorników ze stali węglowej i nierdzewnej


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup zbiorników ze stali węglowej i nierdzewnej dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


6 września 2013

Wykonanie robót stanu zerowego


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie robót stanu zerowego rozumiane jako prace fundamentowe z tacami żelbetowymi, sieci wod-kan, podziemnej instalacji uziemiającej, dróg i chodników dla Innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego UP-MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work