Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
19 sierpnia 2013

Zakup kompresora wodoru z osuszką


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: "Zakup Kompresora Wodoru z Osuszką” ...więcej


16 sierpnia 2013

Zakup zbiorników magazynowych z płaskim dnem


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup zbiorników magazynowych z płaskim dnem dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


14 sierpnia 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0011/13 - ”Zakup węzła krystalizacji ze stopu dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


14 sierpnia 2013

Zakup Kolumny i Zbiorników GRP


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup Kolumny i Zbiorników GRP” ...więcej


14 sierpnia 2013

Informacja od Zamawiającego


Dotyczy procedury zakupowej numer PCC P4/PCC P4/0018/13 ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work