Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
30 lipca 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0015/13 - Wykonanie fundamentów palowych dla potrzeb budowy innowacyjnej Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA). ...więcej


10 lipca 2013

Wykonanie fundamentów palowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu ...więcej


,Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wykonanie fundamentów palowych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


8 lipca 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0010/13 - „Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem dla potrzeb budowy innowacyjnej Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


4 lipca 2013

Wykonanie fundamentów palowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu ...więcej


,Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wykonanie fundamentów palowych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


27 czerwca 2013

Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work