Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
21 czerwca 2013

Informacja o zmianie zapisów Zaproszenia


Dotyczy postępowania nr PCC P4/PCC P4/0011/13 dla zadania: ”Zakup węzła krystalizacji ze stopu dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


20 czerwca 2013

Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


20 czerwca 2013

Zakup węzła krystalizacji ze stopu


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup węzła krystalizacji ze stopu dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


20 czerwca 2013

Informacja o zmianie Zaproszenia


Dotyczy procedury zakupowej numer PCC P4/PCC P4/0012/13 - Zakup kolumn i reaktorów szkliwionych ...więcej


20 czerwca 2013

Informacja od Zamawiającego


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0014/13 dla zadania: „Zakup reaktorów i mieszalników szkliwionych" ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work