Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
18 czerwca 2013

Informacja od Zamawiającego


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0014/13 dla zadania: „Zakup reaktorów i mieszalników szkliwionych" ...więcej


14 czerwca 2013

Zakup węzła krystalizacji ze stopu


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup węzła krystalizacji ze stopu dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


14 czerwca 2013

Zakup szkliwionych kolumn i reaktorów uwodornienia


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup szkliwionych kolumn i reaktorów uwodornienia dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


14 czerwca 2013

Zakup reaktorów i mieszalników szkliwionych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup reaktorów i mieszalników szkliwionych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


13 czerwca 2013

Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wykonanie wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work