Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
11 kwietnia 2013

Obsługa geodezyjna dla potrzeb obsługi placu budowy


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:„Obsługa geodezyjna dla potrzeb obsługi placu budowy Instalacji Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


11 kwietnia 2013

“Systemy ogrzewania dla urządzeń i kapilar”


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Systemy ogrzewania dla urządzeń i kapilar” ...więcej


10 kwietnia 2013

Mobilna konstrukcja dla instalacji pilotażowej/Rack for Pilot Plant


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “Mobilna konstrukcja dla instalacji pilotażowej” ...więcej


10 kwietnia 2013

“System gromadzenia danych”


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: “System gromadzenia danych” ...więcej


21 marca 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0003/13 „Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work