Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
15 marca 2013

Informacja o anulowaniu postępowania


Dotyczy postępowania na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ...więcej


,„Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA” nr projektu zakupowego PCC P4/PCC P4/0002/13 ...więcej


13 marca 2013

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu Instalacji Kwasu Monochlorooctowego ” ...więcej


11 marca 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0001/13 - Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA ...więcej


28 lutego 2013

„Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA”


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA” ...więcej


29 stycznia 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0002/12 - Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work