Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
29 stycznia 2013

Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA” ...więcej


22 stycznia 2013

Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA / Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA” ...więcej


14 listopada 2012

Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ...więcej


,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa urządzeń do instalacji pilotażowej do badań procesu produkcji MCAA będącej częścią nowej instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego MCAA” ...więcej


14 września 2012

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0001/12 - Supply of equipment for a pilot plant for testing the MCAA production process ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work