Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
25 sierpnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0066/15- „Wykonanie robót uzupełniających dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0066/15- „Wykonanie robót uzupełniających dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


25 sierpnia 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej dla projektu innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert Nr MCAA/MCAA/0068/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


25 sierpnia 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej dla projektu


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej dla projektu Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


24 sierpnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0063/15 – „Dostawa rejestratora oscyloskopowego dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


24 sierpnia 2015

Dostawa, montaż i uruchomieni łaźni wodnej i ultradźwiękowej, suszarki próżniowej, komory dźwiękoszczelnej, kabla łączącego pompę i suszarkę, podstawy pod komorę dźwiękoszczelną, pH-metru oraz termometrów elektronicznych


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Dostawa, montaż i uruchomieni łaźni wodnej i ultradźwiękowej, suszarki próżniowej, komory dźwiękoszczelnej, kabla łączącego pompę i suszarkę, podstawy pod komorę dźwiękoszczelną, pH-metru oraz termometrów elektronicznych dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work