Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
18 sierpnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0064/15 - ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej dla projektu Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


17 sierpnia 2015

Wykonanie i montaż rurociągów GRP (TWS)


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie i montaż rurociągów GRP (TWS) dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


14 sierpnia 2015

Dostawa rejestratora oscyloskopowego


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Dostawa rejestratora oscyloskopowego dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” Zaproszenie do złożenia ofert Nr MCAA/MCAA/0063/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


13 sierpnia 2015

Wykonanie i montaż rurociągów GRP (TWS)


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:” Wykonanie i montaż rurociągów GRP (TWS) dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA”Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0065/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


13 sierpnia 2015

Wykonanie robót uzupełniających


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:” Wykonanie robót uzupełniających dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work