Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
13 sierpnia 2015

Wykonanie robót uzupełniających


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie robót uzupełniających dla potrzeb budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert Nr MCAA/MCAA/0066/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


12 sierpnia 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej dla projektu Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0064/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


12 sierpnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0059/15- „Zakup usługi spedycji dla węzła solidyfikacji kwasu monochlorooctowego” ...więcej


10 sierpnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania MCAA/MCAA/0052/15 - Dostawa zaworów kulowych teflonowanych ...więcej


10 sierpnia 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego MCAA/MCAA/0060/15 - Wykonanie i montaż oznakowania rurociągów, zbiorników, aparatów instalacji technologicznej, przesyłowej i magazynowej ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work