Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
16 lipca 2015

Dostawa, montaż wraz uruchomieniem oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego nowego generatora do produkcji azotu gazowego


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: MCAA/MCAA/0055/15 - ”Dostawa, montaż wraz uruchomieniem oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego nowego generatora do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


15 lipca 2015


...więcej


10 lipca 2015

Wykonanie 2 odpływów 1000A oraz 2 odpływów 250A w rozdzielnicy MCC1 i MCC2


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Wykonanie 2 odpływów 1000A oraz 2 odpływów 250A w rozdzielnicy MCC1 i MCC2 dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0048/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


10 lipca 2015

Zakup usługi spedycji dla węzła solidyfikacji kwasu monochlorooctowego


PCC MCAA Sp. z o.o.w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Zakup usługi spedycji dla węzła solidyfikacji kwasu monochlorooctowego”Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0051/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


10 lipca 2015

Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0040/15 - ” Wykonanie, dostawa i montaż izolacji termicznej na elementach orurowania szkliwionego i wykładanego PTFE” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work