Subsidized Purchase
 

Subsidized Purchase

 
 
1-5 from 212 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 
 
1 July 2015

Information about tender procedure contract award


Information about tender procedure contract award Concerns tender procedure number MCAA/MCAA/0027/15 - Purchase of packaged jet scrubber unit for purposes of construction of Innovative Ultra-Pure Monochloroacetic Acid Production Plant ...więcej


9 June 2015

Information about tender procedure contract award


Information about tender procedure contract award Concerns tender procedure number MCAA/MCAA/0024/15– “Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction of the innovative ultra-pure monochloroacetic acid production plant” ...więcej


1 June 2015

Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction


PCC MCAA Sp. z o.o. in connection with the implementation of the project “Innovative Ultra-pure Monochloroacetic Acid Production Plant (U-P MCAA)” funded under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Priority 4 „Investments in innovative undertakings”, Action 4.5 “Support of investments of significant importance for the economy”, Sub-Action 4.5.1 “Support of investments in the production sector” announces invitation to tender for the following task: “Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction of the innovative ultra-pure monochloroacetic acid production plant " Invitation to submit a bid No MCAA/MCAA/0024/15 download after registration at Purchasing Platform www.zakupy.pcc.pl ...więcej


28 May 2015

Purchase of packaged jet scrubber unit for purposes of construction of Innovative Ultra-Pure Monochloroacetic Acid Production Plant


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Purchase of packaged jet scrubber unit for purposes of construction of Innovative Ultra-Pure Monochloroacetic Acid Production Plant” Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0027/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


27 May 2015

Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction


PCC MCAA Sp. z o.o.in connection with the implementation of the project “Innovative Ultra-pure Monochloroacetic Acid Production Plant (U-P MCAA)” funded under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Priority 4 „Investments in innovative undertakings”, Action 4.5 “Support of investments of significant importance for the economy”, Sub-Action 4.5.1 “Support of investments in the production sector” announces invitation to tender for the following task: “Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction of the innovative ultra-pure monochloroacetic acid production plant " Invitation to submit a bid No MCAA/MCAA/0024/15 download after registration at Purchasing Platform www.zakupy.pcc.pl ...więcej


 
 
1-5 from 212 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 
PCC. synergies at work