Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
6 grudnia 2013

Dostawa przetworników i sygnalizatorów poziomu


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Dostawa przetworników i sygnalizatorów poziomu dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


5 grudnia 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0027/13 - ”Zakup zbiorników ze stali węglowej i nierdzewnej” ...więcej


5 grudnia 2013

Zakup wewnętrznego wyposażenia aparatów kolumnowych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup wewnętrznego wyposażenia aparatów kolumnowych” ...więcej


3 grudnia 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0024/13 - “Zakup Kompresora Wodoru wraz z osuszką wodoru" ...więcej


3 grudnia 2013

Zakup rurowych wymienników ciepła


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu ...więcej


,Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup rurowych wymienników ciepła dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work