Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
14 listopada 2013

Informacja od Zamawiającego


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0038/13 -”Zakup wewnętrznego wyposażenia aparatów kolumnowych” dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA) ...więcej


12 listopada 2013

Zakup wież chłodniczych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup wież chłodniczych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


8 listopada 2013

Zakup pomp metalowych z uszczelnieniem magnetycznym


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Zakup pomp metalowych z uszczelnieniem magnetycznym dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


6 listopada 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0017/13 - ”Wykonanie robót stanu zerowego rozumiane jako prace fundamentowe z tacami żelbetowymi, sieci wod-kan, podziemnej instalacji uziemiającej, dróg i chodników dla Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA) ...więcej


5 listopada 2013

Zakup wież chłodniczych


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ”Zakup wież chłodniczych dla potrzeb budowy innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work