Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
26 kwietnia 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0006/13 - „Obsługa geodezyjna dla potrzeb obsługi placu budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” ...więcej


25 kwietnia 2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer PCC P4/PCC P4/0007/13 „Wynajem sprzętu budowlanego dla potrzeb obsługi placu budowy Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)”. ...więcej


23 kwietnia 2013

Zakup kabli, rozdzielnic budowlanych oraz złącz kablowych dla zasilania placu budowy


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:„Zakup kabli, rozdzielnic budowlanych oraz złącz kablowych dla zasilania placu budowy Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


17 kwietnia 2013

Wynajem kontenerów sanitarno-biurowych dla potrzeb obsługi placu budowy


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wynajem kontenerów sanitarno-biurowych dla potrzeb obsługi placu budowy Instalacji Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


11 kwietnia 2013

Wynajem sprzętu budowalnego dla potrzeb obsługi placu budowy


PCC P4 Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Wynajem sprzętu budowalnego dla potrzeb obsługi placu budowy Instalacji Kwasu Monochlorooctowego” ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work