Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
26 listopada 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0085/15 - Wykonanie elementów branży mechanicznej dla potrzeb budowy Instalacji do produkcji azotu gazowego ...więcej


25 listopada 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0086/15 - Wykonanie elementów branży elektrycznej i AKPiA dla potrzeb budowy Instalacji do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


25 listopada 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0088/15 - Wykonanie systemu rozgłaszania dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


18 listopada 2015

Wykonanie elementów branży elektrycznej i AKPiA


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Wykonanie elementów branży elektrycznej i AKPiA dla potrzeb budowy Instalacji do produkcji azotu gazowego dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0086/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


16 listopada 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MCAA/MCAA/0083/15 - Wykonanie systemu sterowania oświetleniem z poziomu sterowni Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work